Informatie aanvragen

Veelgestelde vragen

Wij verzamelen de meestgestelde vragen op deze FAQ pagina. De vragen hebben betrekking op alle Q-Roof producten en diensten. Staat uw vraag er niet bij of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!

Op welke daken kun je zonnepanelen plaatsen? Q-Roof heeft in de afgelopen jaren al op heel veel daken zonnepanelen mogen plaatsen. Hieronder sommen we er een aantal op. Mocht uw dak er niet bijstaan, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen om te informeren naar de mogelijkheden van zonnepanelen op uw dak.

Soorten:
- Pannendaken
- Bitumen daken (plat en schuin)
- Trapezium dakplaten
- Platte of vlakke daken
- Golfplaten daken
- Zinken daken

Naast het soort dak is het ook belangrijk wat de afmetingen van uw dakoppervlak zijn, wat de staat van uw dak is en hoeveel schaduw er op uw dak valt door bijvoorbeeld omringende bomen.

Q-Roof kan worden toegepast op nagenoeg elk type hellend dak. De enige voorwaarden zijn de aanwezigheid van een spouwruimte en een op het zuiden, zuidwesten of zuidoosten georiënteerde dakhelft.

Misschien. Zonnepanelen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, Q-Roof zonnecollectoren om uw tapwater te verwarmen. U kunt het Q-Roof zonnecollectorsysteem ook gebruiken om uw zonnepanelen te koelen en zo efficiënter te laten werken. Hiervoor dient per situatie te worden bekeken of dit haalbaar is.

Een gemiddeld Nederlands gezin (waterverbruik 300 l/dag) kan op jaarbasis tot maximaal de helft van zijn (energie)kosten besparen met een klein Q-Roof systeem (6 m2) effectief oppervlak zonnecollectoren.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.

Voorwaarden:
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

- Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
- De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
- Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
- U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
Op de website van RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden, en over de samenloop met subsidies en andere steun.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?
Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.
U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte, op basis van het bericht dat u krijgt van RVO. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO. Krijgt u het bericht van RVO pas nadat u al aangifte hebt gedaan? Dan kunt u een aangepaste aangifte indienen.
Voorbeeld MIA

Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Stel: uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D is 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500).

Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting. Uw voordeel is € 3.375.

Voorbeeld VAMIL
U koopt voor € 50.000 een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. In het kader van de reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 - € 0 : 10 =) € 5.000 aftrekken van de fiscale winst.

U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in 1 keer af te trekken van de winst. Dat levert u een liquiditeitsvoordeel op.

(Bron: Belastingdienst)

Misschien. De Rijksoverheid heeft de subsidieregeling voor zonnecollectoren, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in 2011 afgeschaft. U kunt als particulier geen subsidie meer aanvragen. Misschien kunt u wel gebruikmaken van een lokale subsidieregeling.

Voor particulieren en VVe's zijn zonnepanelen BTW vrij, u krijgt dan een factuur zonder BTW. Voor meer informatie bekijk de website van: Belastingdienst 

Q-Roof heeft zorgvuldig leveranciers gekozen voor het leveren van de zonnepanelen, omvormers en onderconstructie. In onze offertes staat per productgroep aangegeven hoeveel fabrieksgarantie op deze producten zit. Mocht Q-Roof onverhoopt niet meer bestaan kunt u terug vallen op deze productgaranties. Desgewenst kunnen wij u precies aangeven waar wij onze producten inkopen. 

Bij het installeren van onze Solaredge omvormers kunt u altijd terug vallen op een vakkundige expertise van Q-Roof. Wanneer u liever zelf contact opneemt met Solaredge is dat mogelijk via bijgaand consumenten nummer van Solaredge: 0800-7105

Door het kiezen van hoogwaardige merken willen wij onze klanten beschermen tegen fabrikanten die na een korte tijd weer verdwijnen. Het uitsluiten van een mogelijke faillissement is natuurlijk nooit mogelijk. 

Heeft u vragen betreft garanties? Vraag dit dan na bij een van onze medewerkers. 

In veel gevallen heeft u voor het installeren van zonnepanelen geen vergunning nodig. Er zijn uitzonderingen:
- Is uw pand een monument?
- Staat uw pand onder beschermd stads of dorpsgezicht?
- Staat uw pand in een industrieel erfgoed lijst?
- Wenst u zonnepanelen tegen uw gevel?

Heeft u vragen neem dan graag contact op met een van onze medewerkers of bel uw gemeente. 

Nee. Gewoonlijk moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Q-Roof zonnecollectoren voldoen standaard aan deze voorwaarden. Doordat het Q-Roof systeem volledig uit het zicht wordt geplaatst, kan het vergunningvrij worden toegepast in monumentale panden en in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Per 01-01-2025 wordt er begonnen met het afbouwen van de salderingsregeling. De eerste afbouw bedraagt eenmalig 36%, in de op volgende jaren wordt de afbouw van de salderingsregeling voortgezet met 9% per jaar tot 2031. Waardoor in 2031 de saldering uitkomt op 0% en u de opgewekte en de gebruikte energie niet meer met elkaar kunt verrekenen.

Voorbeeld
Wanneer u nu nog € 0,23 vergoed krijgt per kWh moet dit per 01-01-2025 36% minder worden en per 01-01-2026 9% minder, alle opvolgende jaren gaat de vergoeding jaarlijks omlaag met 9% tot 2031. 

Een Q-Roof zonnecollector gebruikt de warmte(energie) van de zon voor het verwarmen van tapwater en het verwarmen van een woning. Een PV-zonnepaneel gebruikt de energie van de zon voor het opwekken van elektriciteit.

Q-Roof verwarmt uw leidingwater inderdaad voor van ca. 12 tot maximaal 50 graden. Daardoor hoeft uw cv-/combiketel minder na te verwarmen, waardoor u energie(kosten) bespaart.

Q-Roof zonnecollectoren kunnen worden geïnstalleerd door de dakdekker. De koppeling met uw cv-ketel kunt u het beter aan een erkend installateur overlaten.

Voorbeeld
Een zonnepanelen installatie bestaat naast de zonnepanelen uit een onderconstructie, DC-kabels, en een omvormer. De omvormer zet de opgewekte gelijkstroom om in 230 volt wisselspanning, zodat deze direct kan worden gebruikt in uw woning. 
Wanneer u in uw woning elektrische apparatuur heeft aanstaan dan zal de stroom die u dan opwekt eerst naar de verbruikers gaan. Wekt u meer stroom op dan u op dat moment verbruikt zal dit aan het net worden geleverd. De terug geleverde stroom mag u later kosteloos van het net afhalen. In de wet is dit zo geregeld en met een mooi woord “Salderen” genoemd. Stel u betaald € 0,23 per kWh dan krijgt u ook € 0,23 vergoed voor de stroom die op het net wordt gezet. In het lopende energiecontract-jaar moet dan wel de terug geleverde stroom verbruik worden. Doet u dit niet zal de kale energieprijs vergoed worden, dit is meestal ongeveer € 0,05. Daarom is het altijd zinvol om niet meer op te wekken dan u per jaar kan verbruiken. Bent u van plan om op korte termijn meer stroom te verbruiken is het raadzaam om bij de installatie van uw zonnepanelen meer panelen aan te schaffen. De omvormer is dan direct geschikt voor het omzetten van een hoger vermogen. 

Onderstaande figuur geeft schematisch aan hoe salderen werkt.

salderen
 

Ja, een VvE kan ook zonnepanelen plaatsen. Woont u in een appartementencomplex dan hebt u meestal middels een VvE medezeggenschap over het appartementencomplex. Omdat zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex gemonteerd dienen te worden is het de VvE die in een vergadering beslist of zonnepanelen geplaatst worden. De opgewekte stroom komt ten behoeve van de VvE en in sommige gevallen kan deze ook worden verdeeld onder de bewoners. 

Zonnepanelen en de omvormers die deel uitmaken van het zonne-energie systeem hebben minimaal 1 keer per 5 jaar een inspectie nodig. Heeft u een bedrijfspand dan zal de verzekeraar u dit verplichten in de vorm van een scope 12 keuring. Bent u particulier dan bent u dit niet verplicht, wij bieden u wel een onderhoudscontract aan. Op deze manier bent u verzekerd van een veilig en goed functionerende zonnepaneleninstallatie.

Verder kunt u de zonnepanelen af en toe schoonmaken. Wij adviseren u om hierbij alléén water (zonder schoonmaakmiddelen) te gebruiken en een zachte spons of zachte doek. Gebruikt u wél schoonmaakmiddelen, dan kan dit ervoor zorgen dat de coating van de zonnepanelen beschadigd waardoor er sneller een vuilafzetting zal plaatsvinden. De opbrengst van uw panelen kan dan verminderen. Daarom adviseren wij altijd met kalkvrij water of regenwater uw zonnepanelen schoon te maken.

De term Wattpiek wordt gebruikt om te omschrijven hoeveel energie zonnepanelen maximaal kunnen opleveren onder de beste omstandigheden. Door te kijken naar hoeveel Wattpiek een zonnepaneel kan opleveren kunt u na gaan hoeveel stroom de zonnepanelen kunnen produceren. Wattpiek wordt ook gebruikt met de afkorting Wp.

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de ligging op het zuiden, westen of oosten. Een dak met ligging op oosten of westen is ook geschikt voor zonnepanelen. Een combinatie tussen de ligging op het oosten en westen kan een positieve bijdrage leveren aan de opbrengsten. Een dak gelegen op het oosten of westen levert niet direct meer kilowatts op maar u heeft meer de tijd om uw eigen opgewekte stroom te gebruiken, hierdoor levert u dan ook minder terug aan het stroomnet. Ieder zonnepanelenproject is maatwerk en daarom bezoekt Q-Roof altijd vooraf en vrijblijvend de locatie.

Heeft u vragen neem dan contact op met een van onze medewerkers.